tłoczenie płyt
Tłoczenie płyt CD DVD
napisz do nas

Napisz do nasz swoje zapytanie
dotyczące produkcji płyt CD lub DVD,
a otrzymasz wszystkie niezbędne informacje:


 

Regulamin realizacji zeceńom.pl
 

1.
Obraz płyty, najlepiej .NRG, oraz pliki do druku w formacie PDF należy wgrać na serwer ftp
lub wysłać na nasz adres korespondencyjny. Na serwerze należy stworzyć własny katalog.
Trzeba pamiętać, by pliki w opisie nie miały polskich znaków. Dane do serwera FTP są wysyłane drogą mailową.

2.
Pliki przygotowane do druku powinny być w formacie PDF, o rozdzielczości 300 DPI, w kolorze CMYK oraz z fontami zamienionymi na krzywe. Płyta może być umieszczona w 2 miejscach na opakowaniu – należy wskazać to miejsce.

3.
Zlecenie nie wymaga formy pisemnej – wystarczy przesłać e-mail wraz z zamówieniem. Zamówienia są przyjmowane do realizacji wraz z kompletem materiałów produkcyjnych. Standardowy czas realizacji wynosi 7 dni roboczych. W wypadku skomplikowanych zamówień, termin realizacji jest ustalany indywidualnie. Czas realizacji zamówienia ulega automatycznemu wydłużeniu ze względu na nieterminowe dostarczenie materiałów przez Klienta, dostarczenie przez Klienta wadliwie przygotowanych plików itp. W takich wypadkach czas realizacji wynoszący 7 dni roboczych liczony jest od dnia dostarczenia przez Klienta prawidłowo przygotowanego kompletu materiałów.

4.
Dla nowych klientów produkcja jest uruchamiana po opłaceniu faktury proforma lub faktury zaliczkowej.

5.
W materiałach do produkcji musi znajdować się poświadczone przez Klienta oświadczenie o następującej treści:

OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Oświadczam, iż akceptuję wyprodukowanie zamówionego przeze mnie nakładu płyt CD lub DVD w DeSER Designers Group. Potwierdzam, iż posiadam wszystkie prawa (autorskie, pokrewne) do reprodukcji na płytach CD lub CD-ROM materiału zawartego na przekazanym nośniku w ilości wyszczególnionej powyżej. Oświadczam, że jestem uprawniony do materiału, który został wyprodukowany przeze mnie (naszą Firmę), bądź na który posiadam licencję od właściciela praw. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony trzeciej, dostarczę na żądanie DeSER Designers Group wszystkie niezbędne informacje dotyczące praw do ww. materiału, w tym również wykaz umów, począwszy od producenta materiału, aż po będącą w mocy umowę licencyjną. W przypadku poniesienia przez DeSER Designers Group jakichkolwiek strat spowodowanych wadą prawną materiału (koszty odszkodowania, procesu itp.) zobowiązuję się do ich całkowitego pokrycia. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania zapłaty za zamówiony towar w terminie wskazanym na fakturze. W razie braku zapłaty w wyznaczonym terminie przejmuję na siebie ciężar kosztów poniesionych przez DeSER Designers Group związanych z windykacją, w tym również prowizję dla firmy Windykacyjnej wynajętej przez DeSER Designers Grou, odsetki i inne koszty powstałe w związku z dochodzeniem należności.

6.
Koszt wysyłki gotowej produkcji jest obliczany po zakończeniu realizacji zlecenia. Możliwy jest również odbiór osobisty w drukarni po wcześniejszym umówieniu się drogą mailową lub telefoniczną.

Zapraszam do współpracy i pozdrawiamy

    
Copyright © DeSER Designers Group